Collection: Shibori

Shibori adalah satu set teknik tradisional Jepun dalam pengolahan tekstil yang melibatkan pelbagai kaedah untuk menghasilkan corak yang unik pada kain. Kaedah ini melibatkan langkah-langkah seperti mengikat, menjahit, menggulung, atau melipat kain sebelum menjalani proses pewarnaan. Apabila kain dijelaskan, hasil akhirnya adalah corak yang rumit dan menarik yang terhasil daripada kawalan yang berbeza semasa proses pewarnaan.

No products found
Use fewer filters or remove all